ทำภาพขาวดำด้วย Photoshop ด้วยวิธี Black and White Mode

สมัครและส่งภาพขายที่ shutterstock


จากที่คราวที่แล้วเราได้เรียนรู้การทำภาพขาวดำด้วย Photoshopแบบวิธีใช้ Grey Scale Mode แบบง่ายๆ ไปแล้ว ซึ่งเพื่อนๆอาจะพบว่ามันไม่ค่อย ยืดหยุ่น ซึ่งคราวนี้ลองมาทำภาพขาวดำแบบใช้ Black and White mode ซึ่งแบบนี้เราสามารถปรับแต่งภาพขาวดำได้ยืดหยุ่นมากขึ้นครับ

1. เปิดภาพขึ้นมานะครับ

2. เลือก Image>Adjustments>Black and White หรือกด Alt + Shift + Ctrl + B

3. เราก็จะได้ Black and White เพลเล็ท มาดังภาพนะครับ ซึ่งเราสามารถเลื่อนไสลด์ ตาม Channel สีเพื่อปรับแต่งผลของสีขาวสีดำ

4. นอกจากนั้นเราสามารถที่จะเลือก Preset ของโปรแกรมที่ให้มาด้วยนะครับ ผมลองเลือก preset แบบ infrared ดูครับ เสร็จแล้วก็กด OK

5. เสร็จแล้วครับ ภาพขาวดำจากการใช้ Black and White Mode ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการทำภาพขาวดำแบบนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายและยืดหยุ่นมากๆครับ

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.