พัฒนาการของ Photoshop ครับ

สมัครและส่งภาพขายที่ shutterstock


Photoshop นั้นได้ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1988 ก็ 21 ปีที่ผ่านมาครับ ลองมาดูว่าในแต่ละยุคนั้น Photoshop นั้นมีหน้าตาอย่างไรนะครับ

photoshop-evolution

??????????????????????????? Photoshop ????

Adobe Photoshop .07 (1988)

splash-007

Adobe Photoshop .63 (1988)

splash-063

Adobe Photoshop .87 (1989)

splash-087

Adobe Photoshop 1.0 (1990)

splash-107

Adobe Photoshop 2.0 (1993)

splash-20

Adobe Photoshop 2.5 (1993)

splash-25

Adobe Photoshop 3.0 (1995)

splash-30

Adobe Photoshop 4.0 (1996)

splash-40

Adobe Photoshop 5.0 (1998)

splash-50

Adobe Photoshop 5.5 (1998)

splash-55

Adobe Photoshop 6.0 (2000)

splash-60

Adobe Photoshop 7.0 (2002)

splash-70

Adobe Photoshop Creative Suite 1 (2003)

splash-cs1

Adobe Photoshop Creative Suite 2 (2005)

splash-cs2

Adobe Photoshop Creative Suite 3 (2007)

splash-cs3

Adobe Photoshop Suite 4 (2009)

splash-cs4

?????????? Tool Pallet ?????????????? version ?????????? Photoshop ??????

toolbar1

toolbar2

toolbar5

?????????????????????????????????????????? Workspace ??????

Adobe Photoshop .63 (1988)

workspace-063

Adobe Photoshop 1.0 (1990)

workspace-10

Adobe Photoshop 2.5 (1993)

workspace-25

Adobe Photoshop 3.0 (1995)

workspace-30

Adobe Photoshop 4.0 (1996)

workspace-40

Adobe Photoshop 5.0 (1998)

workspace-50

Adobe Photoshop 5.5 (1998)

workspace-550

Adobe Photoshop 6.0 (2000)

workspace-60

Adobe Photoshop 7.0 (2002)

workspace-70

Adobe Photoshop Creative Suite 1 (2003)

workspace-cs1


Adobe Photoshop Creative Suite 2 (2007)

workspace-cs2

Adobe Photoshop Creative Suite 3 (2009)

workspace-cs3

Adobe Photoshop Creative Suite 4 (2009)

workspace-cs4

Tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to พัฒนาการของ Photoshop ครับ

  1. Bookui says:

    สุดยอดเลยคับ

  2. hut says:

    ผมเริ่มใช้ตอน Photoshop 4