มาใช้คำสั่ง Batch และ Photoshop Action ในการช่วยในการ Process ภาพกันครับ

สมัครและส่งภาพขายที่ shutterstock


ในตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การสร้าง Photoshop Action ในการช่วยจัดการการทำงานซ้ำๆนะครับ แต่ในกรณีที่เรามีรูปภาพมากมายแล้วเราต้องการทำค่ำสั่งใน Action นั้นซ้ำๆจำนวนหลายๆภาพ เราต้องเปิดทีละรูปเพื่อที่ทำการใช้คำสั่ง Action ที่เราสร้างไว้ซึ่งทำให้เราเสียเวลาได้มากนะครับ เพราะฉะนั้นจึงเราสามารถใช้คำสั่ง Batch ในการช่วยในลดการทำงานของเราได้นะครับ

ยกตัวอย่างเช่น ผมอยากที่จะทำภาพ Cross Process ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ผมต้องการในทีเดียวนะครับ แทนที่ผมจะเปิดภาพมาแต่ละอันแล้วใช้Action เข้าช่วย ผมจะใช้ Action ที่ผมมีบวกกับคำสั่ง Batch ภาพแนว Cross Process ทีเดียวทั้งโพลเดอร์เลยครับ ลองทำตามดูก็ได้นะครับผมพยายามจะอธิบายคร่าวเป็นขั้นตอนดังนี้นะครับ

 

before-and-after-photoshoppub

1. ตอนแรกเราต้องมี Action ที่เราต้องการก่อนนะครับ ในที่นี้ผมทำการเปิดภาพขึ้นมาเพื่อที่ทำการสร้าง Action ในการทำ Cross Process นะครับ

** สำหรับคนที่มี Action อยู่แล้วนะครับข้ามไปทำข้อ 5 เลยนะครับ

 

1-open

2. ทำการสร้าง Action ที่เราต้องการนะครับ อ่านเพิ่มเติมเกียวกับการสร้าง Photoshop Action เพื่อใช้งานตามนี้นะครับ

2-record-selection

3. ในตัวอย่างนี้ ผมทำการเลือก Curve adjustment เพื่อที่ทำการปรับแต่งแนว cross process นะครับ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งภาพแบบ Cross process นะครับ

3-curve-

4. ผมได้ภาพตามที่ผมพอใจแล้วนะครับ

4-adjust-Ok

5. ต่อมาผมทำการ Save ไฟลล์ตามที่ผมต้องการ เพื่อนๆจะเลือก save, save as หรือ save for web ก็แล้วแต่ว่าเพือนๆต้องการเซฟภาพแบบไหนนะครับ

5-save

6. ในที่นี้ผมเลือก Save for web นะครับ

6-save-for-web

7. เลือกโพลเดอร์ที่เราต้องการที่จะเซฟ แล้วก็เซฟภาพของเรานะครับ

7-select-location-and-save

8. ต่อมาปิดภาพที่เราได้ทำการ Process ไปนะครับ เมื่อเราปิดโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการที่จะทำการบันทึกข้อมูลหรือไม่ ให้เราคลิ๊ก No นะครับ

8-close

9. เสร็จแล้วให้ทำการหยุดการทำงานของ Photoshop Action ของเรานะครับ

9-stop-action

**ในขั้นตอนที่ 5-9 นี้เป็นการกำหนดว่าเราต้องการบันทึกภาพที่เราได้ทำการ process มาแล้วไว้ที่ไหนนะครับ สำหรับคนที่มี Action อยู่แล้วต้องทำการเพิ่มเติมขั้นตอนที่ 5-9ลงไปใน Action ที่มีด้วยนะครับ

10. ต่อมาให้เราไปที่ File>Automate>Batch นะครับ

10-select-batch

11. ก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราทำการตั้งค่าดังนี้นะครับ

A. เลือก Photoshop Action ที่เราสร้างไว้นะครับ สำคัญมากนะครับสำหรับ Photoshop Action ที่สร้างมาคือต้องมีกระบวนการเซฟภาพนะครับ ในที่นี้ผมเลือก cross process นะครับ

B. ทำการเลือก folder ที่เราเก็บรูปภาพที่เราต้องการที่จะทำการ Process ไว้นะครับ

C. ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับ

D. ช่องนี้เป็นการกำหนดว่าให้ทำการบันทำข้อมมูลลงไปที่โพลเดอร์ไหนนะครับ ในที่นี้ให้เราเลือก None นะครับเพราะเราได้ทำการสร้างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลไว้แล้วนะครับ (ขั้นตอนที่ 5-9)

** ในกรณีที่เราไม่ได้ทำขั้นตอนที่ 5-9 แล้วเรามาเลือกช่องนี้เพื่อทำการกำหนดว่าให้ทำการบันทำข้อมมูลลงไปที่โพลเดอร์ปลายทางเราจะต้องมากด Save ทุกครังที่โปรแกรมทำการProcess ในแต่ละรูปนะครับซึ่งไม่ได้ช่วยให้เราลดเวลาในการทำงานเลย

E. เราสามารถเลือกได้ว่าถ้า Batch process นี้เกิดการผิดพลาดขึ้นมานั้นเราจะให้ Program หยุด หรือจะให้โปรแกรมทำการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดที่เป็นเท็กไฟลล์ไว้ให้เรานะครับ ผมมักจะเลือกให้ Program หยุดเมื่อเกิดการทำงานที่ผิดพลาดนะครับ (Stop For Errors) หลังจากนั้นก็กด OK แล้วก็รอครับ

11-batch-detail

12. โปรแกรม Photoshop ก็จะทำการ process ภาพทั้งหมดในโพลเดอร์ที่เราต้องการให้เรานะครับ จะเห็นได้ว่าการใช้ความสามารถของ Batch และ Photoshop Action ทำให้เราลดการทำงานไปได้มากๆเลยครับ

12-batch-all

เพื่อนๆลองนำไปประยุกต์ใช้ดูในหลายๆงานตามความเหมาะสมนะครับ

Tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to มาใช้คำสั่ง Batch และ Photoshop Action ในการช่วยในการ Process ภาพกันครับ

  1. TOb says:

    ลดขั้นตอนได้เยอะจริงๆ เดี๋ยวจะลองทำดูนะครับ

  2. Pingback: วิธีการบันทึก Photoshop Action ไว้ใช้งานครับ | แต่งรูปถ่ายด้วย Adobe Photoshop

  3. kelen says:

    เป็นเช่นนี้นี่เอง ขอบคุณครับ