เรียน Photoscape กันต่อภาค 3

สมัครและส่งภาพขายที่ shutterstock


เราได้เรียนการใช้งานโปรแกรม Photoscape มากันสองภาคแล้วนะครับ คราวนี้เป็นช่วงต่อครับ ซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้งานเพื่อที่จะใช้ในการปรับสีต่างๆนะครับ ซึ่งใช้งานได้ง่ายตามแบบ Photoscape เหมือนเดิมนะครับ

 การปรับสีและความสว่างของภาพด้วย Photoscape

ปรับสีภาพด้วยคำสั่ง Curve ใน Photoscape

 แก้สมดุลแสงขาว (white balance) อย่างง่ายด้วย Photoscape

ปรับแต่งสีด้วย Color Balance ด้วย Photoscape

 ปรับแต่งสีด้วย Colorize ด้วย โปรแกรม Photoscape

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.