ผลการแข่งขัน canon photo marathon 2010 ที่กรุงเทพ

สมัครและส่งภาพขายที่ shutterstock


เมื่อวานไปแข่ง Canon Photo Marathon 2010 มาครับ ผมมีผลการแข่งขัน canon photo marathon 2010 ที่กรุงเทพ มาให้ดูนะครับ

Best of Show น้าสง 13 Maysa

Best of Theme 1
“เพื่อนยาก”

Best of Theme 2
“จุดเชื่อมต่อของการเวลา”

Best of Theme 3
“ดอกไม้ไฟ”

 

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.