แต่งภาพให้เป็นแนว Cross Process ครับ

มาลองแต่งภาพให้เป็นแนว Cross Process ด้วยโฟโต้ช๊อปครับ ง่ายๆและสวยแปลกตา และดูภาพอาร์ตๆไปอีกแบบ
0-cross-process-example

1.ตอนแรกให้เราเลือก curve ที่ adjustment layer

1-open-curve

2.ปรับ curve ที่ Channel RGB ให้เป็นรูปตัว S เพื่อเพิ่ม contrast

2-adjust-s-curve-rgb

3.ปรับ curve ที่ Channel Red ให้เป็นรูปตัว S เพื่อเพิ่ม contrast ของ channel Red

3-adjust-s-curve-red

4.ปรับ curve ที่ Channel Green ให้เป็นรูปตัว S เพื่อเพิ่ม contrast ของ channel Green

4-adjust-s-curve-green

5.ปรับ curve ที่ Channel Blue โดยให้เราดึงส่วนที่เป็น shadow ของ channel Blue ขึ้นมาอย่างเดียวนะครับ ดู Curve เป็นตัวอย่างประกอบ

5-adjust-s-curve-blue

6.เสร็จแล้วให้กด Crtl + Alt + Shift + E นะครับ เพื่อนๆ ก็จะได้ merge visible layer ที่ด้านบนสุด

5-merge-visible-copy-on-top

7.หลังจากนั้นก็ปรับให้เป็น overlay mode แล้วลด opacity ลงตามความชอบนะครับ เท่านี้เราก็จะได้ภาพแนว cross process

6-change-overlay-mode

รูปตัวอย่างอื่นๆ